Agriseco Trading
 
Thông tin tài khoản
Đặt lệnh
Bán Chứng khoán lô lẻ
Tổng kết giao dịch ngày
Ứng trước tiền bán CK
Quản lý hợp đồng vay
Phong tỏa/giải tỏa tiền Ngân hàng
Tra cứu lệnh giao dịch
Sao kê tài khoản tiền
Sao kê tài khoản chứng khoán

Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký mở tài khoản

  • (A)Nếu bạn chưa bao giờ đăng ký địa chỉ email (địa chỉ email là bắt buộc phải có với giao dịch trực tuyến), để đăng ký email sau đó nhận mật khẩu và số PIN
  • (B)Nếu đã đăng ký địa chỉ email, để nhận mật khẩu và số PIN mới.

Trải nghiệm mới với phiên bản Giao dịch trực tuyến mới của Agriseco.

Bắt đầu từ ngày 13/9/2010 sàn HOSE tăng thời gian giao dịch thêm 15 phút cụ thể:
  • KL định kỳ mở cửa từ 8h30-8h45
  • KL liên tục từ 8h45-10h30
  • KL định kỳ đóng cửa từ 10h30-10h45
  • Giao dịch TT (cp + ccq+ Trái phiếu) 8h30-11h
  • Thị trường đóng cửa 11h